Delen

Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook

Cohesie, adhesie en benatting

Wat is een lijmverbinding en hoe werkt deze?

Wat is een lijmverbinding, hoe ontstaat de juiste lijmverbinding en waar hangt dat vanaf? Dit zijn belangrijke vragen als u gebruik maakt van lijmverbindingen. Daarom geven we u in dit artikel meer uitleg over de kracht(en) binnen een lijmverbinding. Hoe krijg je de juiste hechting (hechtkracht) van de lijm met het lijmoppervlak? Wat heeft cohesie, adhesie en benatting ermee te maken?

De lijmverbinding

Lijmen is het aan elkaar verbinden van twee delen met behulp van een kunststof. Alle lijmen harden namelijk uit tot een kunststof. Bij het maken van een goede lijmverbinding spelen drie belangrijke aspecten een rol voor de optimale hechtkracht:

  1. Cohesie
  2. Adhesie
  3. Benatting

We lichten de drie aspecten  hieronder verder toe.

adhesie en cohesie, hoe werkt het
Adhesie en cohesie, wat is hechtkracht

Cohesie

Met cohesie van lijm bedoelen we de onderlinge aantrekkingskracht van de lijmmoleculen. De sterkte van de aantrekkingskracht hangt af van de soort lijm.  Bij een sterke en starre lijm zoals een epoxylijm is deze aantrekkingskracht zeer groot. Terwijl bij een meer flexibele lijm, zoals een 1- component MS-polymeer, de aantrekkingskracht een stuk minder is. Dit zegt echter niets over of de ene lijm beter of slechter is dan de andere.

Adhesie

Met adhesie bedoelen we  de aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende stoffen; in dit geval dus van de lijm en het lijmoppervlak. De interactie van de lijm met het lijmoppervlak is van groot belang voor een goede hechting van de lijm aan het lijmoppervlak.

adhesie en cohesie
Aantrekkingskracht van het lijmoppervlak

Benatting

Wat bedoelen we met benatting van het lijmoppervlak? Met benatting van het lijmoppervlak bedoelen we de mate van spreiding van de lijm over het lijmoppervlak. De benatting kunnen we eenvoudig testen door middel van de waterdruppeltest. We leggen dit uit met  onderstaand plaatje:

Waterdruppeltest

Deze weergave geeft  vier situaties weer waarbij de oppervlaktespanning van het lijmoppervlak de mate van benatting weergeeft;
Positie A: De oppervlaktespanning van het lijmoppervlak is laag. Hier is een slechte adhesie. De cohesie van de waterdruppel is groter dan de aantrekkingskracht tussen de druppel en het lijmoppervlak. Hierdoor ontstaat geen of nauwelijks spreiding van de lijm.
Positie B: Hier zie je dat de oppervlaktespanning hoger is geworden waardoor meer kracht op de waterdruppel wordt uitgeoefend. Er is een betere spreiding van de lijm.
Positie C en S: Naarmate de oppervlaktespanning nog hoger wordt, wordt de aantrekkingskracht van het lijmoppervlak sterker en verbetert de benatting  en dus de adhesie. De lijm verspreidt zich daardoor beter over het lijmoppervlakte.

Een goede benatting is dus erg belangrijk. De benatting van kunststoffen is vaak moeilijker dan van metalen. Daarom moeten de lijmoppervlakken van kunststoffen vaak fysisch of chemisch voorbehandeld worden.
Wil je meer weten over het voorbehandelen van het lijmoppervlak, lees dan ons artikel Reinigen en ontvetten van het lijmoppervlak.

Samenvatting

Wat is een lijmverbinding en hoe werkt deze? Een lijmverbinding komt tot stand doordat de lijm aan het lijmoppervlak hecht. We noemen dit adhesie. Voor een goede adhesie hebben we een goed benatting nodig. Lijmen harden uit als een kunststof. De eigenschappen van de ontstane kunststof bepalen de cohesie van de lijm. Het is belangrijk te weten welke krachten er op de lijmverbinding worden uitgeoefend als de lijmverbinding in gebruik is. Dat bepaalt immers hoe sterk de lijmverbinding moet zijn.

Wil je onze andere artikelen lezen over lijmen en lijmtechnieken, zie daarvoor onze vorige blogs

Wil je weten hoe lijm en lijmtechnieken jouw bedrijf kunnen helpen? En hoe wij de vakmensen gereed maken voor de toekomst? Neem dan contact ons op! Hier vindt je ons cursus aanbod.

Deel dit bericht

Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook

Geef een antwoord

*Uw email adres wordt niet gepubliceerd!