Perfecte lijmverbindingen leren maken in slechts 40 uur

Alles over de EAB-opleiding bij ABC

Wat staat u te wachten wanneer u deelneemt aan een opleiding tot European Adhesive Bonder bij ABC?

Uw opleidingsweek begint op maandag en eindigt op vrijdag. De totale opleiding duurt 40 uur inclusief examen.
Op deze pagina bespreken we de structuur en inhoud van de opleiding en de examinering. Eén ding staat vast: u gaat veel leren en loopt naar buiten met een EAB-diploma. Perfect voorbereid op de toekomst. Handig, zeker met de verwachte Europese regelgeving!

Wilt u liever een snel overzicht? Bekijk dan deze pagina.

Theorie en Praktijk

Om goede lijmverbindingen te kunnen maken, zijn twee zaken heel belangrijk. Op de eerste plaats is kennis van de lijm een vereiste. Want, welke lijm is het beste voor de toepassing waar u mee bezig bent. Maar ook is kennis van het lijmproces van groot belang: voorbereiden en aanbrengen. Beide zijn nodig voor een optimaal resultaat.

Om ervoor te zorgen dat u zowel deze theoretische als praktische kennis krijgt, worden zowel de lijm als het lijmproces uitgebreid behandeld tijdens de opleiding. ’s Morgens krijgt u les over de begrippen en achtergrond en ‘s middags gaan we klassikaal met de opgedane kennis aan de slag. Dat betekent samen lijmverbindingen maken en testen in onze praktijkruimte.

Examinering door het EWF/NIL

Natuurlijk is het uiteindelijke doel dat u met zelfvertrouwen aan de slag gaat met verlijmingen. Om ook aan de buitenwereld te tonen dat u uitstekend opgeleid bent, wordt er een examen afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Het door dit instituut uitgereikte diploma voor European Adhesive Bonder wordt Europees erkend.
Het examen zelf bestaat uit drie onderdelen:

• Praktijk
• Schriftelijk
• Mondeling

Op woensdagmiddag begint het praktijkonderdeel. Hier laat u zien dat u op de juiste manier lijmverbindingen kunt maken.
Vrijdag starten we met het schriftelijke deel. De toets bestaat uit open en meerkeuzevragen. Het laatste examenonderdeel is een mondeling met één van de NIL-examinatoren. Door middel van vragen over lijmen controleren zij of u zich een EAB-er mag noemen.

Zeker slagen

Tot op heden is 100% van de deelnemers bij de EAB-opleiding van ABC in één keer geslaagd. Wij zijn vastbesloten dit percentage zo te houden. Wij gaan ervoor zorgen dat u slaagt. En mocht dat toch niet lukken, dan nemen wij daarvoor de verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij het herexamen regelen en betalen. Het herexamen vindt meestal plaats in de week erna.

Hoe zorgen wij ervoor dat u slaagt? Ten eerste door de hoge mate van persoonlijke aandacht. De instructeurs kijken bij iedere deelnemer op welke punten de meeste aandacht nodig is. Daarnaast begint iedere dag met een herhaling van de stof van de vorige dag om te controleren of alles echt duidelijk was. Alle theorie wordt op een heldere manier uitgelegd met veel voorbeelden uit de praktijk.

De Kosten

De kosten van de EAB-opleiding zijn € 1.725,- exclusief btw. In dit bedrag zijn de volgende zaken begrepen:

  • 40 uur les over lijmentechnieken
  • Een inlogcode om het lesmateriaal online te bekijken (deze blijft na het afronden van de cursus werkend)
  • Het gebruik van studiematerialen tijdens de cursus zoals I-pads
  • Materialen nodig voor de praktijk
  • Lunch, koffie en snacks

Omdat het gebruikelijk is in deze branche, moet de deelnemer zelf alleen nog het examengeld aan het NIL betalen. In 2021 bedraagt dit examengeld € 415,-.  Hierop is geen btw van toepassing. Volgt u deze opleiding als zelfstandig ondernemer, dan is er een kans dat u recht heeft op belastingaftrek voor zowel het les- als examengeld. Wilt u ook overnachten in Lelystad? Wij kunnen dit voor u regelen voor een goede prijs. 

De Opleidings Inhoud

Wat wordt er behandeld tijdens een opleiding tot European Adhesive Bonder? Grofweg kunnen we dit opdelen in 3 onderdelen.

De Lijmtechniek

In dit onderdeel wordt bekeken wat de voor- en nadelen van lijmen zijn ten opzichte van andere verbindingstechnieken. Want wanneer is lijmen de beste keuze? Verder staat veilig lijmen op de agenda en bespreken we de effecten op het milieu.

Verschillende Lijmsoorten

Binnen de lijmtechniek bestaat en grote keuze uit verschillende lijmen die kunnen worden gebruikt. In de lessen over dit onderwerp wordt bijvoorbeeld besproken wat het verschil is tussen thermoharders, thermoplasten en elastomeren. De verschillende uithardingsmechanismen worden ook in detail besproken.

Het Lijmproces

Iedere lijmsoort heeft andere eigenschappen en dit heeft effect op de manier waarop de lijm moet  worden aangebracht. Samen kijken we naar de beste voorbehandeling voor ieder type lijm. Daarnaast bespreken we de verschillende testen die beschikbaar zijn om lijmverbindingen te controleren. 

Inschrijvingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot EAB-er bij ABC is het van belang dat u zich bezighoudt met lijm of dit in de toekomst wilt gaan doen. Dit moet blijken uit uw CV ofwel uit een brief van uw werkgever die u kunt uploaden bij uw inschrijving

De weekagenda

Als u deelneemt aan de opleiding tot European Adhesive Bonder bij ABC wordt dit globaal uw agenda voor de opleidingsweekDe agenda is alleen ter indicatie en het staat ABC vrij wijzigingen aan te brengen.

Let op: er is een aanwezigheidsplicht van kracht.

Globaal dag schema

We beginnen iedere dag, behalve maandag, om 8:15 uur met het herhalen van de stof van de dag ervoor. Daarna behandelen we nieuwe theorie tot aan de middag pauze. Na de lunch wordt de helft van de tijd besteed aan nieuwe theorie en in de andere helft aan praktijk. De dag eindigt om 18:00 uur. 

Dag 1 (Maandag) 

Op maandag beginnen we de opleiding om 10:00 uur. Dan wordt alles wat u moet weten over de cursus nog een keer toegelicht en stelt iedereen zich voor. Daarna geven we een inleiding tot lijmen en bespreken we de technologie en veiligheid

Dag 2 (Dinsdag)

Deze dag behandelen we lijmsoorten, toeslagstoffen en lijmkeuze. Ook de uithardingsmechanismen komen aan bod. 

Dag 3 (Woensdag)

Op woensdag staan voorbehandelingen en het verschil tussen verschillende lijmen op het programma. ‘s Middags wordt het praktijkexamen afgenomen.  

Dag 4 (Donderdag)

Vandaag gaan we aan de slag met tapes en een uitleg over testen waarmee lijmverbindingen gecontroleerd kunnen worden. 

Dag 5 (Vrijdag)

Deze dag staat geheel in het teken van het examen. Om 15:00 uur eindigt de opleiding tot EAB-er bij het Adhesive Bonding Center en kunnen we proosten op een mooie week. 

Eenweekse of meerweekse opleiding

Komt het beter uit om de opleiding verspreid over meer weken te volgen? Ook dit is een optie! Het Adhesive Bonding Center biedt twee mogelijkheden aan: een eenweekse of een meerweekse opleiding. Standaard wordt de opleiding in een week gegeven. De meerweekse opleiding vindt plaats op vijf dagen verspreid over vier aaneengesloten weken. Deze optie is beschikbaar in overleg. Het gehele opleidingsoverzicht vind u hier

De volgende stap

Enthousiast geraakt? Wij helpen u graag verder! 

De Cursus Agenda

Direct zien wanneer de volgende opleiding of cursus begint? Hier vindt u welke tot op heden gepland zijn en de beschikbaarheid.

Slagingsactie in 2021

Eerste herexamen gratis in 2021! Hoe gaat dat in zijn werk en waarom zijn wij deze actie gestart? Lees meer op de volgende pagina. 

Stel u vragen

Heeft u nog vragen over de opleiding tot European Adhesive Bonder? Wij helpen u graag verder in een vrijblijvend gesprek.