Perfecte lijmverbindingen leren maken in slechts 40 uur

Alles over de EAB-opleiding bij ABC

Wat staat u te wachten wanneer u deelneemt aan een opleiding tot European Adhesive Bonder bij ABC? Op deze pagina lichten we dat toe tot in de details. Zo bespreken we de structuur van de cursus, de inhoud en de examinering. Een ding staat vast, u gaat veel leren en u loopt naar buiten met een EAB-diploma perfect voorbereid op de toekomst. Handig, zeker met de verwachte Europese regelgeving!

Wilt u liever een snel overzicht? Bekijk dan deze pagina.

Theorie en Praktijk

Om onafhankelijk goede lijmverbindingen te kunnen maken na afloop van de cursus zijn twee zaken heel belangrijk. Ten eerste is kennis een vereiste. Want, welke lijm is het beste voor de toepassing waar u mee bezig bent en hoe moet u de lijmverbinding voorbereiden voor het beste resultaat. Verder is een goede uitvoering ook van essentieel belang omdat alleen het goed aanbrengen van de lijm tot een optimaal resultaat leidt.

Om ervoor te zorgen dat u zowel deze theoretische kennis heeft als dat u weet hoe u deze kan toepassen in de praktijk, worden beide uitgebreid behandeld tijdens de cursus. Per onderwerp krijgt de deelnemer in de ochtend eerst les over de begrippen en achtergrond en daarna gaan we in de middag klassikaal met de opgedane kennis aan de slag. Dat betekent samen lijmverbindingen maken en testen uitvoeren in onze praktijk ruimte. 

Examinering door het EWF/NIL

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat u met zelfvertrouwen aan de slag kan met verlijmingen na afloop van de cursus. Om ook aan de buitenwereld aan te tonen dat u uitstekend opgeleid bent, wordt er een examen afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Het door hen uitgereikte diploma voor European Adhesive Bonder 515-1 wordt Europees erkent. 

Het examen zelf bestaat uit drie onderdelen, namelijk een praktisch, schriftelijk en mondeling gedeelte. Op woensdag middag begint het eerste onderdeel, namelijk het praktijkexamen. Hier zal u demonstreren dat u op de juiste manier lijmverbindingen kan maken. Op vrijdag starten we met een toets om uw theoretische kennis te laten zien. Deze toets bestaat gedeeltelijk uit open- en meerkeuzevragen. Het laatste examenonderdeel is een mondeling met een van de NIL examinatoren. Door middel van vragen over lijmen controleren zij of u zich een EAB’er mag noemen. 

Zeker slagen

Tot op heden is 100% van de deelnemers bij de EAB-cursus van ABC in een keer geslaagd. Wij zijn vastbesloten dit percentage hoog te houden. Wij gaan ervoor zorgen dat u slaagt, en mocht dat toch niet lukken? Dan nemen wij daarvoor verantwoordelijkheid, dus regelen en bekostigen we het herexamen welke over het algemeen plaatsvindt in de volgende week. 

Hoe zorgen wij ervoor dat u slaagt? Ten eerste door de hoge mate van persoonlijke aandacht. De instructeurs zullen met iedere deelnemer kijken naar zijn of haar zwakke punten en daar samen aan werken. Daarnaast begint iedere dag met een herhaling van de stof van de vorige dag om te controleren of alles echt duidelijk was. Daarnaast wordt alle theorie op een nuchtere manier uitgelegd met veel voorbeelden uit de praktijk

Op onze actiepagina leest u meer. Heeft u nog vragen over deze actie? Twijfel niet en neem direct contact met ons op!

De Kosten

De kosten van de EAB-opleiding bedragen €1725,- exclusief btw. In dit bedrag zijn de volgende zaken inbegrepen:

     • 40 uur les over lijmentechnieken met veel persoonlijke aandacht
     • Een inlogcode om het lesmateriaal te bekijken (deze blijft na het afronden van de cursus werkend)
     • Het gebruik van studiematerialen tijdens de cursus zoals Ipads
     • De materialen die benodigd zijn voor de practica
     • Lunch, koffie en snacks
     • Een slagingsgarantie in 2020

Zoals gebruikelijk is in deze branche, moet de deelnemer zelf alleen nog het examengeld aan het NIL betalen. In 2019 bedraagt dit examengeld €415 op welke 0% btw van toepassing is. Mocht u zelfstandig deze cursus willen volgen, dan is er een kans dat u recht heeft op belastingaftrek voor zowel het les- als examengeld. Wilt u ook overnachten in Lelystand? Wij kunnen dit voor u regelen voor een goede prijs. 

De Cursus Inhoud

Wat wordt er behandeld tijdens een opleiding tot European Adhesive Bonder? Grofweg kunnen we dit opdelen in 3 onderdelen.

De Lijmtechniek

In dit overkoepelende onderdeel wordt bekeken wat de voor- en nadelen van lijmen is ten opzichte van andere verbindingstechnieken. Want wanneer is lijmen de beste keuze? Verder staat veilig lijmen op de agenda en bespreken we de effecten op het milieu.

Verschillende Lijmsoorten

Binnen de lijmtechniek bestaat en grote keuze aan verschillende lijmen die kunnen worden gebruikt. In de lessen over dit onderwerp wordt bijvoorbeeld besproken wat het verschil is tussen thermoharders, thermoplasten en elastomeren. De verschillende uithardingsmechanismen worden ook in detail besproken.

Het Lijmproces

Iedere lijmsoort heeft andere eigenschappen en dit heeft effect op de manier waarop ze moeten worden aangebracht. Samen kijken we naar de beste voorbehandeling voor ieder type lijm. Daarnaast bespreken we de verschillende testen die beschikbaar zijn om lijmverbindingen te controleren. 

Inschrijvingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de cursus tot EAB’er bij ABC is het van belang dat u zich bezighoudt met lijm of dit in de toekomst wilt gaan doen. Dit moet blijken uit uw CV ofwel uit een brief van uw werkgever welke u kunt uploaden bij uw inschrijving

De weekagenda

Indien u deelneemt aan de opleiding tot European Adhesive Bonder bij ABC wordt dit globaal uw agenda voor de cursus weekDe agenda is alleen ter indicatie en het staat ABC vrij wijzigingen aan te brengen. Let op: er is een aanwezigheidsplicht van kracht.

Globaal dag schema

We beginnen iedere dag om 8:15 met het herhalen van de stof van de dag ervoor. Daarna behandelen we nieuwe theorie tot aan de middag pauze. In de middag wordt de helft van de tijd besteed aan nieuwe theorie en in de andere helft gaan we aan slag met de geleerde kennis in een practica. De dag eindigd om 18:00. 

Dag 1 (Maandag) 

Op maandag beginnen we de cursus om 10:00. Dan wordt alles wat u moet weten over de cursus nog een keer toegelicht en stellen we iedereen voor. Wanneer de cursus is opgestart zullen we die dag een inleiding tot lijmen geven en bespreken we de technologie en veiligheid. 

Dag 2 (Dinsdag)

Na de herhaling van maandag behandelen we lijmsoorten, toeslagstoffen en lijmkeuze. Ook de uithardingsmechanismen komen aan bod. 

Dag 3 (Woensdag)

Op woensdag staan voorbehandelingen en het verschil tussen verschillende lijme op het programma. Ook wordt in de middag het praktijkexamen afgenomen.  

Dag 4 (Donderdag)

Deze dag gaan we aan de slag met tapes en een uitleg over testen waarmee lijmverbindingen gecheckt kunnen worden. 

Dag 4 (Vrijdag)

Deze dag staat geheel in het thema van de examenering door het NIL. Om 15:00 eindigt de cursus tot EAB’er bij het Adhesive Bonding Center en kunnen we proosten op een mooie week. 

Eenweekse of meerweekse cursus

Komt het jou beter uit om de cursus verspreid over meerdere weken te volgen? Ook dit is een optie! Het Adhesive Bonding Center twee type cursussen aan: eenweekse en meerweekse cursussen. Bij de standaard cursus worden alle 5 dagen in dezelfde week onderwezen, terwijl in het geval van een meerweekse cursus de vijf dagen verspreid zijn over vier aaneengesloten weken. Deze optie is bijvoorbeeld beschikbaar in maart, juni en december 2020. Het gehele cursus overzicht vind u hier

De volgende stap

Enthousiast geraakt? Wij helpen u graag verder! 

De Cursus Agenda

Direct zien wanneer de volgende cursus begint? hier vindt u welke cursussen tot op heden gepland zijn en de beschikbaarheid.

Slagingsactie in 2020

Eerste herexamen gratis in 2020! Hoe gaat dat in zijn werk en waarom zijn wij deze actie gestart? Lees meer op de volgende pagina. 

Stel u vragen

Heeft u nog vragen over de opleiding tot European Adhesive Bonder? Wij helpen u graag verder in een vrijblijvend gesprek.